Villkor

Allmänna villkor

Eaty Handelsbolag organisationsnummer 969788-6175 (“Eaty”, “vi”, “oss”, “vår” eller “våra”) utvecklar systemapplikationer (“Tjänster”) för att ta emot beställningar online från dig som kund och vidarebefordrar dessa beställningar till den aktuella restaurangen. När du använder våra tjänster godkänner du nedanstående allmänna villkor samt intygar att du är minst 18 år gammal.

Personuppgifter

Information om hur vi använder dina personuppgifter i våra tjänster finner du i vår sekretessinformation (www.eaty.se/sekretess).

Beställning

När en beställning, av dig som kund, är utförd föreligger inget avtal mellan dig och Eaty. Efter din order bildas ett kundförhållande mellan den aktuella restaurangen och dig där Eaty ej är part. Eaty har således inget ansvar för att beställningar uppfylls. Eaty ansvarar inte för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av våra tjänster. Om du som kund har klagomål på din beställning ska du vända dig till den aktuella restaurangen. Restaurangen ansvarar för att beställningsmenyn är uppdaterad. Om tekniska fel inträffar kommer Eaty att göra sitt yttersta för att lösa felen så fort som möjligt men Eaty kommer inte att ansvara för eventuella skador som uppstår i samband med detta.

Leverans

Utkörningen av din beställning verkställs av Eaty, bud från tredje part eller den aktuella restaurangens egen utkörningspersonal. Du som kund ansvarar för att du har angivit korrekt information vid beställning samt bibehåller dina uppgifter uppdaterade. Vid felaktig angiven information ansvarar varken Eaty, tredje parts bud eller den aktuella restaurangen om leveransen ej kan levereras. Vidare har du som kund även en skyldighet att vara kontaktbar på angivet telefonnummer. Har du inte angivit någon portkod, eller felaktig sådan, och det inte går att kontakta dig när leveransen är framme förlorar du vår leveransskyldighet och ingen ersättning utgår från varken Eaty, tredje parts bud eller den aktuella restaurangen. Du kan enbart beställa från restauranger som är tillgängliga i förhållande till din angivna leveransadress. Vid lång beställningskö eller trafikproblem reserverar sig Eaty, tredje parts bud och den aktuella restaurangen för eventuella dröjsmål. Eaty, tredje parts bud och den aktuella restaurangen kommer dock alltid göra sitt yttersta för att leverera din beställning på utsatt tid. Om leveransen levereras med mer än en (1) timme efter utsatt tid eller uteblir helt återbetalas beloppet till dig om du har angivit korrekta uppgifter vid beställningen samt är kontaktbar via telefon enligt ovan.

Pris och kvitto

Alla beställningar som utförs är bindande. Priserna anges med moms inkluderat. Kvittot för din beställning erhålls av den aktuella restaurangen via ett e-postutskick efter slutförd order. Ingen ångerrätt finns eftersom vid beställning av livsmedel gäller ingen sådan rätt enligt 2 kap. 1 § lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59).

Ändringar

Eaty kan komma att ändra dessa allmänna villkor utan ditt godkännande. Vid en sådan ändring kommer villkorsförändringarna att publiceras på vår hemsida samt i våra tjänster i skälig tid innan dessa träder i kraft. Du kommer även behöva bevilja villkorsförändringarna för att kunna fortsätta att använda våra tjänster.

Tvist

Om tvist föreligger mellan Eaty och dig ska tvisten i första hand försöka lösas genom en överenskommelse parterna sinsemellan. Är detta ej möjligt ska tvisten avgöras av allmän domstol i Sverige.

Kontakt

Om du har några frågor om våra allmänna villkor är du välkommen att kontakta oss:

E-postadress: info@eaty.se

Telefonnummer: 090 – 206 48 08

Postadress: Eaty Handelsbolag, Östra Prinsgatan 18 LGH 1002, 903 20 Umeå