Sekretess

Personuppgiftsbehandling

Eaty Handelsbolag organisationsnummer 969788-6175 (“Eaty”, “vi”, “oss”, “vår” eller “våra”) utvecklar systemapplikationer (“Tjänster”) för att ta emot beställningar online från dig som kund och vidarebefordrar dessa beställningar till den aktuella restaurangen. För att det ska vara möjligt behöver vi behandla personuppgifter. Denna sida informerar dig om vår personuppgiftsbehandling när du använder våra tjänster och de personuppgifter du har kopplat till oss. Din personliga integritet är viktig för och det är av vital betydelse att du ska kunna känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Nedan finner du information om  hur vi samlar in och använder den information vi sparar om dig samt vilka rättigheter du har.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla, fullgöra våra åtaganden mot dig samt förbättra våra tjänster. Eaty är personuppgiftsansvarig samt har ansvaret för att behandlingen sker på ett korrekt och lagligt sätt enligt gällande dataskyddsbestämmelser. Genom att använda våra tjänster godkänner du behandlingen av din information i enlighet med nedanstående.

Personuppgiftsinsamling

Vi ber dig vid användandet av våra tjänster lämna viss personligt identifierbar information (personuppgifter) som vi sedan samlar in. Den personligt identifierbara information inkluderar:

 • Ditt för- och efternamn: Ditt för- och efternamn används för att identifiera dig då du genomför ett köp. Ditt för- och efternamn hjälper även restauranger samt bud då de t.ex. ska leverera din beställning.
 • Din e-postadress: Vi behöver din e-postadress för att kunna skicka ett kvitto till dig samt att e-postadressen används som ett användarnamn.
 • Ditt telefonnummer: Ditt telefonnummer behövs för att vi eller budet ska kunna kontakta dig gällande din beställning.
 • Din adress (stad, postnummer, adress och ev. portkod): Din adress med tillhörande postnummer och stad behövs för att vi ska kunna leverera din beställning till dig. Du kan även fylla i portkod om du önskar få beställningen levererad till dörren.
 • Din användningsdata: När du använder våra tjänster via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt. Denna typ av information är vilken typ av mobilenhet du använder, din mobila enhets IP-adress, din mobila enhets operativsystem, enhetsidentifierare och annan liknande data.
 • Cookies: Vi använder cookies för att spåra aktiviteten i våra tjänster och bevara vissa uppgifter. Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Annan spårteknik som kan användas är tags och skript för att samla in och spåra information för att förbättra och analysera våra tjänster (se exempelvis rubriken “Analytics” nedan). Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie ska skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda alla delar av våra tjänster.
 • Beställningshistorik: Vi sparar din beställningshistorik så att du enkelt kan gå in och se dina köp. Beställningshistoriken hjälper även restaurangerna vid en eventuell återbetalning eller vid potentiella supportärenden.
 • Betalningsinformation: Vid kortbetalning behöver vi din betalningsinformation (kortnummer, giltighetstid och CVV) för att genomföra ett köp. Vi sparar inte denna information. Vi använder Stripe för att genomföra transaktionen på det mest säkra sättet. Vid användning av Stripe lagrar vi endast en s.k. tokenisering av ditt betalkort, samt de fyra sista siffrorna, namnet på kortet och utgångsdatum — för att du ska kunna identifiera vilket kort du betalar med. Den känsliga kortdatan lagras hos Stripe som har den högsta möjliga certifieringen för hantering av betalkort (PCI Service Provider Level 1). Vid Swish-betalning hanteras betalningsprocessen externt via Swishs app. Du kan läsa mer om Swish på deras webbsida (www.getswish.se). Vi lagrar enbart information om att du har använt Swish som betalsätt vid din beställning.

Personuppgiftsanvändning

Vi använder de insamlade uppgifterna:

 • För att tillhandahålla, fullgöra våra åtaganden mot dig samt förbättra våra tjänster.
 • För att ingå och hantera avtal med dig när du använder våra tjänster: Med avtal menas konsumentavtalet mellan dig och den aktuella restaurangen som du har beställt mat och/eller dryck av.
 • För att meddela dig om ändringar i våra tjänster.
 • För att ge kundsupport och kunna kontakta dig.
 • För att marknadsföra våra tjänster: Detta kan exempelvis bestå av nyhetsbrev och kampanjer via sms och e-postmeddelanden. Du kan via dina kontoinställningar i våra tjänster ta bort dessa utskick om det önskas.
 • För att analysera användningen av våra tjänster.
 • För att fullgöra juridiska skyldigheter.
 • För att upptäcka, förebygga och lösa tekniska problem.

Personuppgiftssäkerhet

Eaty behandlar huvudsakligen dina personuppgifter inom EU/EES. Eaty kan dock komma att behandla dina personuppgifter även utanför EU/EES. Eaty kommer att vidta åtgärder som är rimligt nödvändiga för att dels säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sida om personuppgiftsbehandling, dels att behandlingen även utanför sker på ett lagligt sätt och fortfarande är skyddade.

Eaty kan dock avslöja dina personuppgifter i god tro om att sådan åtgärd är nödvändig:

 • För att följa en lagstadgad skyldighet.
 • För att skydda och försvara våra rättigheter.
 • För att förhindra eller utreda eventuellt missbruk och bedrägerier i samband med användandet av våra tjänster.
 • För att skydda oss mot juridisk ansvar.

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men ingen överföringsmetod över Internet är hundra procent säker. Trots att vi strävar efter att använda god säkerhet för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera den absoluta säkerheten.

Gallring

Eaty lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Vi genomför regelbundna gallringar av personuppgifter som inte längre behövs för att tillhandahålla, fullgöra våra åtaganden mot dig samt förbättra våra tjänster. Utöver dessa rutiner om gallring finns det dock rättsliga aspekter och lagkrav som Eaty måste förhålla sig till, särskilt vad gäller redovisningskrav. Eaty kan även behöva bevara vissa personuppgifter för att administrera garantier och reklamationsärenden.

Tredje part

Vi använder tredje parter för att utföra tjänster som exempelvis betalningstjänsterna Swish och Stripe (se www.getswish.se och www.stripe.com för mer information) och bud vid beställningar. Dessa tredje parter har endast tillgång till de personuppgifter de behöver för att utföra deras uppgifter.

Analytics

Vi använder tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av våra tjänster. Det som användas är Google Analytics. Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatsstrafik. Google använder data som samlas in för att spåra och övervaka användningen av våra tjänster. Dessa uppgifter delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de samlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk. Du kan välja bort vissa Google Analytics-funktioner via dina inställningar, du finner information på Googles hemsida hur du gör detta.

Underårig

Våra tjänster tar inte emot någon under 18 år. Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat personuppgifter från underåriga tar vi till åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar i enlighet med rätten till radering (se nedan).

Rättigheter

 • Rätten till att bli informerad: Du har rätt att bli informerad vilka uppgifter som samlas in, hur de används, hur länge det kommer att bevaras och huruvida det kommer att delas med någon tredje part.
 • Rätten till rättelse: Om du upptäcker att den information som en vi innehar på dig är felaktig eller ofullständig, kan du begära att den uppdateras. Detta ska då utföras utan onödigt dröjsmål.
 • Rätten till radering: Du kan begära att vi raderar dina uppgifter under vissa omständigheter, t.ex. när uppgifterna inte längre är nödvändiga eller inte längre uppfyller den lagliga grunden för vilken den samlades in. Tänk dock på att det kan finnas rättsliga aspekter och lagkrav som Eaty måste förhålla sig till, särskilt vad gäller redovisningskrav. Eaty kan även behöva bevara vissa personuppgifter för att administrera garantier och reklamationsärenden.
 • Rätten till begränsning: Du kan begära att Eaty begränsar hur vi använder dina personuppgifter.
 • Rätten till att invända: Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som vi insamlar. Vi måste sluta behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa lagliga grunder för behandlingen som strider mot dina intressen.
 • Rätten till dataportabilitet: Du har rätt att erhålla och återanvända dina inskickade personuppgifter för egna ändamål över olika tjänster om det är tekniskt möjligt.
 • Rätten till att lämna in klagomål: Är du missnöjd med vår personuppgiftsbehandling kan du lämna in ditt klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet vilket är Datainspektionen. Postadress: Box 8114 104 20 Stockholm, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se.

Ändringar

Vi kan komma att uppdatera vår personuppgiftsbehandling. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya personuppgiftsbehandlingen på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och/eller ett framstående meddelande i våra tjänster innan förändringen träder i kraft. Vi uppdaterar även datumet längst ner i denna sida om personuppgiftsbehandling. Du rekommenderas att regelbundet granska denna sida för personuppgiftsbehandling för eventuella ändringar. Ändringar av personuppgiftsbehandlingen är giltig när de publiceras på den här sidan.

Kontakt

Om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss:

E-postadress: info@eaty.se

Telefonnummer: 090 – 206 48 08

Postadress: Eaty Handelsbolag, Östra Prinsgatan 18 LGH 1002, 903 20 Umeå.